Class for the Gifted

Dit is de website van de Class for the Gifted, een sinds 2011 bestaand lesprogramma voor hoogbegaafde 7e- en 8e-groepers van tientallen basisscholen in Den Haag en omgeving.

 

Het gaat bij dit programma om leerlingen die zich in het basisonderwijs, zelfs in een eventuele plusklas, vaak een groot deel van de week vervelen. Zij bloeien op, als ze één ochtend in de week kunnen deelnemen aan de “Class for the Gifted” (CftG): drie lesuren met de vakken wiskunde, robotica en onderzoeken&ontwerpen.

 

Er is veel behoefte aan een dergelijk programma. In dit schooljaar (2016/2017) hebben wij het recordaantal van 113 leerlingen, onderverdeeld in zes lesgroepen op drie verschillende ochtenden.

 

De aanmeldingsprocedure voor het cursusjaar 2017/2018 wordt zeer binnenkort opgestart. In de tweede helft van mei is er een voorlichtingsavond, die wordt gehouden in het schoolgebouw aan de Oostduinlaan 50 in Den Haag, waar ook de lessen worden gegeven. Als u daarvoor een uitnodiging wilt ontvangen, kunt u gebruik maken van het formulier op de contactpagina.